יום חמישי, 14 במאי 2015

השערה    hypothesis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
הגדרה
הנחה סבירה המבוססת על נתונים קיימים, אך איננה ודאית.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
הרחבה
השערת המחקר מנוסחת בראשית המחקר, ותפקיד המחקר הוא להראות שהיא נכונה (לאשש אותה) או  שאינה נכונה (להפריך אותה). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
מונחים קרובים
השערה, טענה, להפריך השערה
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
תגיות
שיטות מחקר, השערה, טענה, מחקר כמותי, מחקר פוזיטיביסטי,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


יום שבת, 17 במאי 2014

לאַשֵש השערה accept a hypothesis

הגדרה:
לאמת טענה, להראות שטענה או השערה היא נכונה.

הרחבה/דוגמאות:
אישוש השערה נעשה על סמך נתונים שנאספו ונותחו בעזרת כלים סטטיסטיים או על ידי ניתוחי תוכן המאפשרים הכללה מן הקבוצה הנבדקת לכלל האוכלוסייה.  


איך כותבים על זה (עברית):
משתמשים בפועל לאשש בבניין פיעל (אישֵש) או פוּעל (אוּשש).ההשערה הראשונה אוּששה.הנתונים שנאספו איששו את הטענה כי ...


איך כותבים על זה (אנגלית):


איור/כיתוב:


מונחים דומים:
השערה, טענה, להפריך השערה


להפריך השערה reject a hypothesis

הגדרה:
להראות שטענה או השערה איננה נכונה.

הרחבה/דוגמאות:
אישוש השערה נעשה על סמך נתונים שנאספו ונותחו בעזרת כלים סטטיסטיים או על ידי ניתוחי תוכן המאפשרים הכללה מן הקבוצה הנבדקת לכלל האוכלוסייה.  

איך כותבים על זה (עברית):
משתמשים בפועל להפריך בבניין הפעיל (הִפְריך) או הוּפעל (הוּפרַך).
ההשערה הראשונה הופרכה. יש לדווח גם על תוצאות שהפריכו את ההשערות ...איך כותבים על זה (אנגלית):


When a hypothesis is accepted or rejected, the researcher is able to make generalizations.


איור/כיתוב:
מונחים דומים:
השערה, טענה, לאשש השערה

השערה hypothesis

הגדרה:
הנחה סבירה המבוססת על נתונים קיימים, אך איננה ודאית.

הרחבה/דוגמאות:
השערת המחקר מנוסחת בראשית המחקר, ותפקיד המחקר הוא להראות שהיא נכונה (לאשש אותה) או  שאינה נכונה (להפריך אותה).


איך כותבים על זה (עברית):


איך כותבים על זה (אנגלית):


איור/כיתוב:
מונחים דומים:
לאשש השערה, להפריך השערה