יום חמישי, 14 במאי 2015

השערה    hypothesis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
הגדרה
הנחה סבירה המבוססת על נתונים קיימים, אך איננה ודאית.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
הרחבה
השערת המחקר מנוסחת בראשית המחקר, ותפקיד המחקר הוא להראות שהיא נכונה (לאשש אותה) או  שאינה נכונה (להפריך אותה). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
מונחים קרובים
השערה, טענה, להפריך השערה
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
תגיות
שיטות מחקר, השערה, טענה, מחקר כמותי, מחקר פוזיטיביסטי,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------